Rotterdam nl

Ontwerpsessie Living Lab Rotterdam

Op dinsdag 8 juni werd de tweede onlinebijeenkomst van Living Lab Rotterdam gehost. De bijeenkomst stond in het teken van ontwerpen. In de sessie bepaalden verschillende stakeholders op welke manier cultureel toerisme in Rotterdam zou kunnen worden vormgegeven en welke stakeholder daar op welk moment een rol in zou kunnen spelen. Tijdens de sessie werd er gebruik gemaakt van een ‘Miro’ bord.

De bijeenkomst werd geleid door Bert Smit, onderzoeker bij Breda University of Applied Sciences. Daarnaast waren stakeholders van diverse Rotterdamse organisaties aanwezig; denk bijvoorbeeld aan Rotterdam Partners, Gemeente Rotterdam, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, Rotterdam Festivals en Arttenders. De aanwezigen stonden allereerst stil bij de toeristische visie van de gemeente Rotterdam waarin het volgende wordt gesteld: “Doordat we Rotterdamse wijken ontwikkelen vanuit hun eigen identiteit, creëert dat nieuwe aanleidingen voor toeristen om ook andere gebieden te bezoeken dan de binnenstad.”  Dit riep een zeer belangrijke vraag, die gedurende de sessie telkens terugkeerde, namelijk: ‘’ Hoe kunnen verschillende stakeholders succesvol samenwerken, wanneer toeristen naar gebieden buiten de binnenstad trekken en hoe kunnen we er tegelijkertijd voor zorgen dat de ‘Rotterdammers’ hierin centraal blijven staan maar dat de stad ook bezoekers kan verwelkomen?’’  

Uit de Q-sort die n.a.v. de inception meeting is afgenomen is gebleken dat de stakeholders het grotendeels eens waren over de volgende stellingen waarin cocreatie en samenwerken centraal staan:

  • Bij een participatieve benadering van cultureel toerisme is diversiteit van de betrokken belanghebbenden cruciaal voor een optimale besluitvorming.
  • Om tot duurzaam cultureel toerisme te komen, moet de samenwerking tussen de culturele sector en de toeristenindustrie worden verbeterd.

Onder ander op basis van deze stellingen werd in deze sessie gestart met het werken in het Miro bord. Zo werden de deelnemers uitgedaagd om te reflecteren op de stellingen uit de Q-sort en aan te geven welke stakeholders ze op dit moment in het proces nog misten. Vervolgens werd aan de hand van een brainwriting oefening bepaald welke kennis, ervaring en informatie nodig is om het cultureel toerisme in Rotterdam vorm te geven. Uit deze oefening kwam naar voren dat een deel van deze kennis en informatie pas verzameld kan worden wanneer een keuze is gemaakt voor welke wijk(en), buiten het centrum van Rotterdam waar kansen liggen om cultureel toerisme een boost te geven en daarna de juiste lokale stakeholders te betrekken in het process.

Tot slot werd aan de hand van het Double Diamond model alvast voorzichtig vooruitgeblikt wat de eerste stappen in het proces zouden kunnen zijn om te komen tot een keuze voor specifieke wijken en welke stappen vervolgens gezet moeten worden. Ook werd besproken welke stakeholders in verschillende fases betrokken zouden moeten worden en welke design tools hierbij gebuikt kunnen worden? Al met al was het een interessante sessie waarbij mooie stappen zijn gezet om het proces in te starten. De volgende sessie zal begin september plaatsvinden.

Online aanvangsmeeting om het Rotterdamse Living Lab te presenteren

Op 15 april 2021 werd een online bijeenkomst gehouden om het Living Lab van Rotterdam te presenteren aan verschillende stakeholders uit de regio. Het Living Lab Rotterdam is een van de zes living labs die deelneemt aam het Europese project SmartCulTour, dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd in het kader van het H2020-programma. Het doel van de living labs is het aanmoedigen van netwerken tussen belanghebbenden uit het toeristische werkveld om zo tot goede praktijken en innovatieve oplossingen voor duurzaam cultureel toerisme te komen, die tegelijkertijd ook kunnen worden uitgewisseld met andere Europese regio’s.

In samenwerking met citymarketingorganisatie Rotterdam Partners werden voor de ‘inception meeting’ personen uitgenodigd die in hun dagelijkse werk of leven te maken hebben met toerisme, evenementen en leisure maar ook bijvoorbeeld met stedelijke planning. Zo waren onder andere Theater Zuidplein, Rotterdam Festivals, Gemeente Rotterdam en IFFR aanwezig bij de online sessie. Met totaal 15 participanten ging de online meeting van start met een leuke opwarm oefening: ‘’Laat aan de hand van je Microsoft Teams achtergrond zien wat jij onder Rotterdams cultureel toerisme verstaat.’’ Dit leverde een divers palet aan kleurrijke achtergronden op en zorgde daarnaast ook voor een mooi openingsgesprek waar de verschillende participanten van elkaar hoorden wat Rotterdams cultureel toerisme voor hen inhoudt.

Vervolgens gaven Ko Koens en Bert Smit van Breda University of Applied Sciences een uitleg over SmartCultour en de nut en noodzaak van living labs. Ko Koens: ‘’ Om een living lab te laten slagen is het noodzakelijks om de juiste deelnemers aan tafel te hebben die kennis hebben van kansen, mogelijkheden en problemen in wijken en daarnaast kennis hebben van toerisme, cultuur, stadsontwikkeling en infrastructuur. We kunnen niet wachten om de komende tijd met jullie op een interactieve en leuke manier aan de slag te gaan.’’

Om de daad bij het woord te voegen was het volgende onderdeel van de meeting het maken van een moodboard in de app ‘mural’. De deelnemers van de meeting werden uitgedaagd om een collage te maken met foto’s die voor hen Rotterdams cultureel toerisme vertegenwoordigden. Er ontstonden interessante borden, die even later met elkaar werden vergeleken en besproken. Zo merkten de deelnemers op dat op de foto’s die eerder waren geselecteerd door de labmanagers en projectleiders onder andere de maritieme cultuur, die juist zo belangrijk is voor Rotterdam ontbrak. Daarnaast kwamen de deelnemers tot de conclusie dat de 174 nationaliteiten die Rotterdam rijk is juist ook het cultureel toeristische beeld van Rotterdam bepalen.

Tot slot werden interessante interventies op het gebied van cultureel toerisme uit andere steden gedeeld. Zie bijvoorbeeld onderstaand afbeelding die genomen is in Den Bosch tijdens het Jeroen Bosch jaar in 2016. De deelnemers komen begin juni weer bij elkaar in een ontwerpsessie. De focus ligt dan ook op hoe toeristische visie en strategie werkelijkheid worden in een bepaalde wijk of misschien juist wel hoe de werkelijkheid van de wijk en de stad zou moeten leiden tot een zich continu ontwikkelende toerisme strategie.

Photo Jherominus Bosch year 2016. Credits: Brabants Dagblad