Utsjoki

Elävä laboratorio

Yksi hankkeen elävistä laboratorioista sijoittuu Utsjoelle (pohjoissaameksi Ohcejohka), joka on Suomen pohjoisin kunta. Utsjoki on Suomen ainoa saamelaisenemmistöinen kunta, jossa 46% väestöstä on saamelaisia. Utsjoen kunta muodostuu kolmesta pienestä kylästä: koko kunnalle nimensä saaneen pääkylästä Utsjoesta sekä kahdesta pienemmästä kylästä, Karigasniemestä ja Nuorgamista. Kunnan asutuskeskus on keskittynyt pääasiassa Teno-joen varrelle Suomen ja Norjan välille.

Uutiset